BESÖKARE: 120INLOGGADE: 7SPELAR: 0LAG: 48833MEDLEMMAR: 72131
Spacer
Startsidan
Forum
Filmer
Cuper
Servers
Ladder
Public
Arkivet
Spacer
Spacer
Playnation Ladder Finals2012-01-29 (17:00)
3/3
Playnation OPEN #1192011-10-09 (15:00)
16/16
Playnation 2x2 OPEN #12011-05-31 (16:00)
16/16
Playnation OPEN #1172011-05-30 (19:00)
16/16
playnation OPEN #1162011-05-29 (15:00)
32/32

SKAPA EGNA CUPER - MEDLEMSKAP KRÄVS

highlight1highlight2highlight3highlight4
button1
button2
button3
button4
buttonArc
cs1.playnation.se:27015Ledig
srvOn
cs2.playnation.se:27015Ledig
srvOn
cs3.playnation.se:27015Ledig
srvOn
cs4.playnation.se:27015Ledig
srvOn
cs5.playnation.se:27015Ledig
srvOn

BOKA SERVER HÄR - MEDLEMSKAP KRÄVS

1on1 GO Laddern är stängd för spel.
2on2 GO Laddern är stängd för spel.
3on3 GO Laddern är stängd för spel.
5on5 GO Laddern är stängd för spel.
1on1 Laddern är stängd för spel.
2on2 Laddern är stängd för spel.
3on3 Laddern är stängd för spel.
5on5 Laddern är stängd för spel.
Playnation eller MM?
It's time to choose!
77 %
Playnation
14 %
MM
9 %
Vet inte
(Antal röster: 1761)
 1. Allmänt
 2. Uppdatering av regelverket
 3. Avstängning/uteslutning
 4. Överklaga avstängning
 5. Dataintrång/sabotage
 6. Inmatning av felaktiga/falska personuppgifter
 7. Dubbelkonton/kringgående av avstängning eller uteslutning
 8. Anonymitetstjänster
 9. Ovårdat språk, hot, personangrepp och kränkningar
 10. Forumregler
 11. Realnick
 12. Klannamn/klantagg
 13. Ladderplacering och prisutdelning
 14. Övrigt

§1 Allmänt

Det är ditt ansvar som medlem att känna till föreningens regelverk och vad det innebär. Innan du börjar spela, använda dig av föreningens webbplats (playnation.se) eller när du börjar delta i föreningens verksamhet är det alltså ditt ansvar att ta till dig dessa regler.

Är det något du funderar över rörande reglerna, så gissa inte utan fråga i föreningens supportkanal på IRC-nätverket QuakeNet (kanalen #playnation.support) alternativt så kan du skicka ett mail till support(snabel-a)playnation.se.

Reglerna är till för att följas och att dra nytta av eventuella brister i regelverket är inte tillåtet och kommer att betraktas som ett regelbrott. Bedömning om bestraffning görs från ev. händelse till händelse av administratör. I slutändan så är det administratörens ord som gäller. Regelverket skall dock givetvis följas av såväl medlemmar som administratörer.

Känner man sig orättvist behandlad eller om en administratör begått ett regelbrott kan man anmäla detta i ett mail till abuse(snabel-a)playnation.se som är kopplad till föreningens styrelse.

§2 Uppdatering av regelverket

Regelverket kan när som helst uppdateras. Om så sker så skall detta utannonseras på föreningens hemsida i en nyhet som tydligt syns på förstasidan.

 • Det är varje enskild medlems ansvar att hålla sig uppdaterad på hur regelverket är utformat.

§3 Avstängning/uteslutning

Föreningens stadgar säger följande om avstängning och uteslutning (§7 Medlemmar i stadgarna):

En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

Föreningens administratörer har rätt att stänga av medlemmar från föreningens webbplats och tillhörande system.

Beslut om att en medlem skall stängas av från föreningen kan endast tas av föreningens styrelse.

§4 Överklaga avstängning

Det är möjligt att överklaga en avstängning. En överklagan kan endast behandlas av föreningens styrelse. Föreningens styrelse har även rätt att häva en avstängning om den anses vara felaktig.

Oavsett om en överklagan kommit in eller inte så ska avstängningen behandlas på nästkommande årsmöte om beslut om hävning av avstängning inte har tagits av styrelsen innan årsmötet.

Avstängningar från endast föreningens webbplats behandlas inte på föreningens årsmöte.

§5 Dataintrång/sabotage

Att på något sätt försöka ta sig in i föreningens datasystem och/eller sabotera det anses som mycket allvarligt. Föreningens webbplats, serverpark och tillhörande system är föreningens kärna som större delen av föreningens verksamhet kretsar kring.

Om en medlem upptäcks vara delaktig i försök att sabotera eller ta sig in i föreningens system, så kommer det att leda till en omedelbar permanent avstängning.

Polisanmälan lämnas in i samtliga fall.

§6 Inmatning av felaktiga/falska personuppgifter

Att förfalska sina personuppgifter (Urkundsförfalskning) är ett grovt brott enligt svensk lag som du finner under §1 kapitel 14 i den svenska lagboken och kan ge upp till sex års fängelse.

Om det framkommer att en medlem avsiktligt angett felaktiga personuppgifter kan en polisanmälan komma att göras i dem fall där föreningens styrelse anser det vara nödvändigt.

Den här regeln finns inte för att de som av misstag t.ex. fyllt i en siffra fel på sitt postnummer ska bli polisanmälda. Personer som däremot systematiskt skapar falska konton (medlemskap) i syfte att t.ex. kringgå en avstängning löper stor risk att bli polisanmälda.

Bryter man mot den här regeln löper man även stor risk att stängas av permanent från föreningens webbplats samt föreningen.

§7 Dubbelkonton/kringgående av avstängning eller uteslutning

Det är tillåtet att ha max ett medlemskonto (medlemskap) registrerat på föreningens webbplats och i föreningens medlemsregister.

Upptäcks en medlem med att ha fler än ett konto kommer samtliga konton utöver det ordinarie omedelbart att stängas av. Åtgärder kommer även att vidtas mot medlemmens ordinarie medlemskonto om inte detta redan gjorts.

§8 Anonymitetstjänster

P.g.a. att många avstängda medlemmar och utomstående sabotörer använder sig av olika former av anonymitetstjänster så som VPN-tunnlar, proxys och liknande för att bl.a. kringgå avstängningar, så har vi infört ett förbud mot att använda dessa på Playnation.

Playnation tar inte ställning till om medlemmar vill vara anonyma i övrigt, men att nyttja en anonymitetstjänst i samband med deltagande i föreningens verksamhet är inte tillåtet.

§9 Ovårdat språk, hot, personangrepp och kränkningar

Inga som helst former av hot, personangrepp och kränkande behandling accepteras inom Playnation.

Detta inkluderar hur man beter sig på föreningens spelservrar, forum, kommentarsystem eller annan plattform för kommunikation.

Detta är något som skadar föreningens verksamhet allvarligt och kommer INTE att tolereras.

§10 Forumregler

 • Var trevlig och respektera andra medlemmar!
 • Onödiga forumtrådar/inlägg som inte tillför något accepteras inte
  Exempel på onödig tråd: [inget annat än en länk till ett YouTube-klipp]
  Exempel på onödigt inlägg: "tja!"
 • Trådrubriker skall tydligt visa vad tråden handlar om
 • Tråden skall ge upphov till diskussion
 • Trådar skall placeras i den kategori som bäst passar ämnet som man diskuterar i tråden
 • Det är inte tillåtet att skriva ett inlägg i en tråd bara för att flytta upp tråden i trådlistningen (även kallat "bump")
 • Privata diskussioner skall tas i PM och inte i forumet
 • Det är inte tillåtet att sprida eller länka till pornografi
 • Det är inte tillåtet att länka till så kallade reward-siter
 • Det är inte tillåtet att marknadsföra sin egen eller någon annans verksamhet om man inte fått godkännande från en administratör

§11 Realnick

Det är tillåtet att använda vilket nick man vill inne på spelservrarna (som är tillgängligt), så länge som det inte kan uppfattas som stötande av andra medlemmar. Dock är det krav på att du använder ditt riktiga nick på hemsidan.

Playnation förbehåller sig rätten att byta användarnamn/in-game nick på spelare som kan uppfattas som stötande.

§12 Klannamn/klantagg

Det är tillåtet att använda vilket klannamn/klantagg som man vill (som är tillgängligt), så länge som det inte kan uppfattas som stötande av andra medlemmar. Sunt förnuft gäller.

Playnation förbehåller sig rätten att byta klannamn/klantagg nick på klaner som kan uppfattas som stötande.

§13 Ladderplacering och prisutdelning

För att ha rätt till att bli tilldelad ett pris så ska spelaren i fråga ha spelat minst 75 % av lagets matcher under ladderomgången. En spelare har endast rätt till ett pris per laddersektion.

Pris tilldelas alltså endast spelare i ett lag som inte redan har fått pris för den laddersektionen och som spelat minst 75 % av lagets matcher.

§14 Övrigt

Om något inte skulle vara reglerat i det här regelverket så kan två administratörer tillsammans göra en bedömning på om något anses vara emot reglerna eller inte i dem fall som det krävs.

5 Maj (01:40)
5 Maj (01:36)
16 Jan (00:02)
20 Nov (20:17)
5 Jan (21:25)
8 Dec (05:01)
28 Jun (22:21)
28 Jun (22:20)
30 Apr (01:36)
11 Jan (18:32)
5 Dec (02:04)
13 Apr (11:57)