BESÖKARE: 160INLOGGADE: 7SPELAR: 0LAG: 48833MEDLEMMAR: 72131
Spacer
Startsidan
Forum
Filmer
Cuper
Servers
Ladder
Public
Arkivet
Spacer
Spacer
Playnation Ladder Finals2012-01-29 (17:00)
3/3
Playnation OPEN #1192011-10-09 (15:00)
16/16
Playnation 2x2 OPEN #12011-05-31 (16:00)
16/16
Playnation OPEN #1172011-05-30 (19:00)
16/16
playnation OPEN #1162011-05-29 (15:00)
32/32

SKAPA EGNA CUPER - MEDLEMSKAP KRÄVS

highlight1highlight2highlight3highlight4
button1
button2
button3
button4
buttonArc
cs1.playnation.se:27015Ledig
srvOn
cs2.playnation.se:27015Ledig
srvOn
cs3.playnation.se:27015Ledig
srvOn
cs4.playnation.se:27015Ledig
srvOn
cs5.playnation.se:27015Ledig
srvOn

BOKA SERVER HÄR - MEDLEMSKAP KRÄVS

1on1 GO Laddern är stängd för spel.
2on2 GO Laddern är stängd för spel.
3on3 GO Laddern är stängd för spel.
5on5 GO Laddern är stängd för spel.
1on1 Laddern är stängd för spel.
2on2 Laddern är stängd för spel.
3on3 Laddern är stängd för spel.
5on5 Laddern är stängd för spel.
Playnation eller MM?
It's time to choose!
77 %
Playnation
14 %
MM
9 %
Vet inte
(Antal röster: 1754)
 1. Fusk
 2. Demoinspelning
 3. Demoinspelning vid spel av cup/turnering
 4. Begäran om demo
 5. Generellt om konfiguration av spelet
 6. Konfiguration av ljud
 7. Kniv om lag
 8. Övertid
 9. Paus
 10. Tekniska problem
 11. Buggar/exploits
 12. Avsaknad av EasyAntiCheat (EAC)
 13. Avsaknad av EAC-skärmdumpar
 14. Uppkomst av onormala EAC-skärmdumpar
 15. "Servercamping"
 16. Matchkorrigeringar
 17. Scripts

§1 Fusk

På Playnation gäller nolltolerans mot fusk. Alla former av fusk och försök till fusk kommer att leda till en permanent avstängning från föreningens webbplats.

Upptäcks man med att försöka fuska sig till priser av värde, så riskerar man att bli polisanmäld för försök till bedrägeri alternativt bedrägeri om man redan blivit tilldelad sitt pris. Priser som delats ut tidigare kommer att återkrävas.

Om medlemmen inte kan skicka tillbaka det man vunnit i sitt ursprungliga skick (i obruten förpackning om det är produkter) kommer en faktura att skickas till vederbörande på prissumman/produkten.

Om vederbörande inte betalar fakturan eller kommer upp med t.ex. ett förslag om betalningsplan inom den angivna förfallotiden kommer fakturan att lämnas över till inkasso som då kommer att kräva in beloppet.

Playnation stänger inte av medlemmar som fuskat hos andra föreningar, communities etc. Undantag kan dock göras om ett samarbete inletts med en annan förening/community/organisation eller dylikt.

§2 Demoinspelning

Ett s.k. in-eye demo från varje enskild spelare skall endast finnas tillgängligt om en HLTV/GOTV/SourceTV inte finns tillgänglig eller att den inte kunde starta en inspelning. Om så är fallet blir man meddelad detta automatiskt innan matchstart.

Om ett tillfälle uppstår där en HLTV/GOTV/SourceTV-inspelning inte kunnat påbörjas och in-eye demo saknas om motståndet krävt det, så kan poängavdrag/vinst till motståndarlaget utdömas.

Är inte in-eye demot inspelat från när knivrundan påbörjas räknas demot som ogiltigt.

Tappar man anslutningen eller lämnar servern under matchens gång och sen återansluter så skall ett nytt demo i tillägg till det tidigare spelas in fr.o.m. att man anslutit till servern igen.

§3 Demoinspelning vid spel av cup/turnering

Vid spel av turnering/cup skall samtliga spelare ALLTID spela in lokalt (in-eye) oavsett om HLTV/GOTV/SourceTV är närvarande på servern.

§4 Begäran om demo

I dem fall motståndet vill ha demo så skall man begära detta inom fem minuter från avslutad match. Motståndet har då 15 minuter på sig att ladda upp demot. Saknas demo från någon spelare så tilldelas motståndet vinsten.

Man får max begära två demos.

§5 Generellt om konfiguration av spelet

Spelet får inte modifieras på ett sådant sätt att det ger fördel eller förenklar för en själv eller ens medspelare.

§6 Konfiguration av ljud

Ljudet får inte modifieras på något sätt som kan ge fördel för en själv eller andra eventuella medspelare.

§7 Kniv om lag

Kniv om lag tillämpas endast i cuper och turneringar som arrangeras av Playnation. Vid spel i laddern så fastställs vilket lag som blir T och CT genom slumpning.

Om någon spelare tar sig upp på en höjd under knivrundan så vinner automatiskt motståndarlaget knivrundan och får därmed välja sida.

§8 Övertid

Om en match går till övertid gäller mr3 och startmoney 10 000. Vid ladderspel ställs detta in automatiskt.

Vid spel av turnering/cup är det laget som ansvarar för servern som skall se till att detta blir inställt korrekt.

§9 Paus

Paus tillämpas inte i laddern.

Vid spel av turnering/cup så har man som lag rätt till 10 minuters paus totalt om en administratör inte säger annat. Paus får endast ske under freezetime samt vid sidbyte.

§10 Tekniska problem

Playnation förbehåller sig rätten att när som helst pausa laddern för underhåll om det skulle uppstå allvarligare buggar/fel i systemet, men även för att utföra nödvändiga underhåll.

Den eventuella speltiden som försvinner kan komma att läggas till i efterhand vid behov.

Playnation förbehåller sig även rätten att ta bort/lägga till poäng om en spelare eller ett lag förlorat eller erhållit poäng på grund av exempelvis ett tekniskt fel.

§11 Buggar/exploits

Det är otillåtet att utnyttja eventuella buggar i Playnations (spel)system som ger fördel för en själv och/eller sitt egna lag.

§12 Avsaknad av EasyAntiCheat (EAC)

Vid ladderspel gäller följande:

Om EAC av någon anledning inte skulle vara närvarande på servern under en laddermatch skall samtliga spelare fortfarande ha EAC-klienten igång. Om inte en administratör säger annat.

Skulle spelare bli kickade när EAC eventuellt återansluter till servern så kommer matchen inte att korrigeras p.g.a. detta. Såvida inte det beror på en bugg i Playnations/EAC:s system.

Vid spel av cup/turnering gäller följande:

Om EasyAntiCheat är frånvarande på servern så tillfaller vinsten bortalaget (laget som inte hade ansvar för server samt att boka in EAC till servern).

Om problemet uppstått p.g.a. ett tekniskt fel som inte orsakats av laget med ansvar för server och EAC samt att det finns bevis för det, så har en administratör rätt att begära att matchen spelas om eller att godkänna resultatet för den redan spelade matchen.

§13 Avsaknad av EAC-skärmdumpar

Om inga skärmdumpar laddas upp från en eller flera spelare efter avslutad match har en administratör rätt att göra följande:

 • Tilldela motståndarlaget vinsten
 • Stänga av eller varna spelaren/spelarna vars skärmdumpar saknas
 • Göra rund- och/eller poängavdrag

Saknas bilder från spelare i båda lagen så kvarstår resultatet, såvida inte administratör säger annat.

Beror avsaknaden av bilder på ett tekniskt problem hos Playnation eller hos EasyAntiCheat har en administratör rätt att besluta om nollställning av matchen vid ladderspel.

Om cup/turnering spelas och problemet beror på att laget som ansvarat för server samt EAC inte bokat in EAC så tillfaller vinsten motståndarlaget.

§14 Uppkomst av onormala EAC-skärmdumpar

Om en administratör anser att en spelares EAC-skärmdumpar inte är normala och troligtvis har orsakats av en modifiering som spelaren gjort, så har en administratör rätt att ta följande beslut:

 • Stänga av eller varna spelaren
 • Tilldela motståndarlaget vinsten
 • Göra rund- och/eller poängavdrag

§15 "Servercamping"

I dem fall där ett lag är närvarande på en server vid ladderspel och motstånd börjar anlända och något av lagen inte vill möta det andra gäller följande:

Det lag som inte vill möta det andra laget skall lämna servern och leta nytt motstånd och inte laget som faktiskt vill spela.

§16 Matchkorrigeringar

Matchkorrigeringar görs endast om:

 • Fel har uppstått i Playnations (spel)system
 • Fel har uppstått i Playnations utrustning (hårdvara)
 • Fel har uppstått hos Playnations internetleverantör (ISP)
 • Fel har uppstått i Playnations servermjukvara för EAC
 • Om ett lag eller en medlem skulle avslöja en eller flera fuskare så får medlemmen/laget som stod för avslöjandet tillbaka poäng för den senaste matchen som spelats mot motståndet som fuskade.

Matchkorrigeringar görs inte:

 • När en enskild medlem drabbas av problem med sin egna dator/hårdvara/uppkoppling
 • När en enskild medlem får problem med EAC-klienten

Matchärenden/matchrapporter som inte lever upp till dem godkända kriterierna kommer att avslutas utan utgård.

§17 Scripts

Det är inte tillåtet att använda sig av script som ger en själv eller ens lag fördel. Är man osäker på om ett script är tillåtet eller inte så skall detta kontrolleras med en administratör innan det används.

20 Nov (20:17)
30 Jul (12:59)
8 Jan (00:37)
5 Jan (21:25)
8 Dec (05:01)
28 Jun (22:21)
28 Jun (22:20)
28 Jun (22:20)
30 Apr (01:36)
11 Jan (18:32)
5 Dec (02:04)
13 Apr (11:57)